علی خرم دیپلمات سابق هسته ای

علـي خـرم از ديپلماتهاي سابق، سالهاست در زمينه مسايل مختلف بينالمللي فعال بوده و تجربه را با علم در آميخته است. او که تحولات هستهاي را از نزديک دنبال مي کند معتقد اسـت جمهوريخواهان در آمريکا وقتي بر سر کار بيايند سعي خواهند کرد ديدگاههاي خودشان را در خصوص برنامه هستهاي ايران پياده کنند اما از آنجايي که تا دو سال آينده رئيس جمهور از دموکراتها است، قطعاً به طور کامل موفق نخواهند شد به خواسته هاي خود برسند.


 

ظاهراً مذاکرات هسته اي به نقطه حساسي رسيده است و مذاکرات وين از حساسيت و فشردگي خاصي برخورداراست. تحليل شما از روند مذاکرات چيست؟

مذاکرات ممکن است مدتها طول بکشد تا پس از طي کردن پستي و بلندي نهايتاً به جايي برسد که نتيجه بخش باشد. در اين راستا مذاکرات هسته اي هم کارش را شروع کرد و توانست گام هاي موثري را بردارد و به جايي رسيد که تصميم نهايي را بگيرند و در نهايت به دفعه بعد موکول شد. لذا اگر گفته شود مذاکرات پيشرفت کرد، قطعا درست است واگر ادعا شود رو به اتمام است، بايد عرض کنم اين هم درست است. فقط گام هاي آخر مانده که برداشته شود وموضوع تمام شود.

 

در رسانه ها و حتي از سوي دولتمردان آمريکايي مطرح مي شود که چون سنا در اختيار جمهوري خواهان است، توافق مشکل خواهد بود و دموکراتها بهتر قابل مذاکره و توافق هستند. حتي اوباما تهديد کرده است مصوبه احتماًلي کنگره را وتو خواهد کرد.نظر شما چيست؟

طبيعي است مواضع جمهوري خواهان با دموکرات ها متفاوت باشد. ما مواضع جمهوري خواهان را در دوره هشت ساله آقاي جورج بوش ديديم. آنها اعتقاد چنداني به روش هاي مسالمت آميز و ديپلماتيک ندارند و از اين نظر به دنبال روشهاي تهديدآميز هستند و از راه تحريم و تهديد مي خواهند به نتيجه برسند. به همين خاطرمواضع آنها با مواضع دموکرات ها فرق مي کند. جمهوري خواهان وقتي سر کار بيايند طبيعتاً سعي خواهند کرد ديد گاه هاي خودشان را پياده کنند. اما از آنجايي که تا دو سال آينده رئيس جمهور از دموکرات ها است، قطعاً موفقيت کاملي نخواهند داشت، اما تاثير گذار خواهند بود. لذا بايد انتظار داشت مواضع آمريکا مقداري تندتر شود اما تا دو سال آينده جمهوري خواهان نمي توانند به طور کامل نقش آفرين باشند.

 

با توجه به کنترل سنا توسط جمهوري خواهان اين موضوع مطرح است که ممکن است لغو تحريمها از سوي سنا رد شود. آيا ممکن است سنا دست به چنين کاري بزند و مذاکرات را به شکست بکشاند؟

نه! با اينکه در آمريکا قانوني وجود دارد که هنوز هم پابرجاست و مي گويد رئيس جمهور اگر مصوبه کنگره را نپسندد مي تواند آن را وتو کند. لذا در فاصله هر 120 روز رئيس جمهور مي تواند تا پايان دو سال خودش آن را اعمال کند و آن تحريم هايي را که مد نظر خودش هست لغو کند. از اين بابت مي شود گفت لغو تحريم ها از سوي رئيس جمهور اگر چه سخت اما امکان پذير است.

 

يکي از محورهاي اصلي مذاکرات که باعث شده تا اين لحظه به توافق جامع نرسيم بحث تحريمها و برداشته شدنشان، تعليق و مباحثي از اين دست است. به نظر شما چقدر امکان پذير است واقعا همه تحريمهايي که در موضوع هستهاي ايران وضع شده لغو شود و آيا بعد از اين پيشبيني ميکنيد به بهانههاي ديگر همان تحريمها عليه ما برقرار نشود؟

اگر توافقي که گروه 1+5 با ايران مي کند مرضي الطرفين باشد و دو طرف به آن رضايت داشته باشند در جهت تعليق تحريم ها گام برداشته مي شود و در اين مورد ترديدي نيست. اما اينکه چقدر اين فرمول مرضي الطرفين به دست مي آيد و کي بدست مي آيد را آينده روشن مي کند.

 

توافق جامع را با روندي که طي شده و افقي که پيش رو است چقدر قابل حصول ميدانيد؟

قطعا قابل حصول است و به نتيجه مي رسد.

 

جان کري وزير امور خارجه آمريکا و ظريف وزير خارجه ايران تصريح کرده اند که توافق زودتر از موعد مقرر خواهد بود. دلايل اين امر چيست؟

موعد مقرر آن هفت ماهي است که گفته شده بود. منظور اين است که ممکن است در 3 ماه توافق حاصل شود و نيازي نيست هفت ماه طول بکشد.

 

آيا اين دليل خاصي دارد؟

نه، دليل خاصي ندارد چون همه چيزآماده است.

توافق هسته اي چه تاثيري بر سرمايه گذاري خارجي بر صنعت انرژي ايران خواهد داشت؟

پر واضح است که وقتي تحريم ها برداشته شود تمام سرمايه گذارني که خودشان را آماده براي سرمايه گذاري کرده اند ديگر نگراني نداشته باشند و مي توانند بيايند و کار خودشان را آغاز کنند.

 

يعني مسائل ديگر تاثيري بر روي سرمايه گذاري ندارد؟ مسائل ديگر منظور چيست؟ بحثي که مطرح بوده و هست بحث تأمين امنيت سرمايه گذاري است؟ با اين وجود چطور؟

نه اگر اين تحريم ها برداشته شود بخش بزرگي از نگراني آنها برطرف مي شود. ناامني اين نيست که در اينجا با چاقو يا هفت تير آنها را مي زنند. بلکه منظور ناامني از نظر سرمايهگذاري است. يعني اگر سرمايه گذاري شود آيا آمريکا آنها را مورد تحريم قرار نمي دهد و جريمه نمي کند. از نظر داخلي هم که قوانين داخلي بايد اجازه سرمايه گذاري بدهد. ايران هم که چندين سال است اعلام آمادگي کرده که سرمايه گذاران ميتوانند در ايران سرمايه گذاري کنند.

 

‫آيا پيشبيني ميکنيد بعد از اين به بهانههاي ديگر همان تحريمها عليه ما برقرار نشود؟

ما نمي توانيم فعلاً قضاوت کنيم و بنشينم و حرف و حديث بتراشيم بايد ابتدا قدم اول را برداريم. اگر تحريم ها برداشته شد، شما مي بينيد سرمايه گذاري انجام خواهد گرفت.

دیدگاه ها و نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *