سارا وخشوری کارشناس مسائل انرژی

تأثير کاهش قيمت نفت بر ميزان جذب سرمايه و البته سودآوري صنعت پتروشيمي را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟

اساساً قسمت عمده خوراک پتروشيمي‌هاي ايران گاز است،پس پاسخ به اين سوال دشوار خواهد بود. اما به طورکلي (چه در بخش صنعت نفت و چه در پتروشيمي) همه چيز به قوانين سرمايه‌گذاري در ايران باز مي‌گردد.

ايران اخيراً بسته جديد قراردادهاي نفتي خود را معرفي کرده است، ولي بيشتر کارشناسان اطلاعات زيادي در مورد آن ندارند. ايران توضيحاتي را در مورد آن ارائه نموده ولي هنوز جوانب زيادي از آن براي طرف مقابل روشن نيست. هرچند، احتمالاً بسته جديد هم بيشتر مربوط به صنعت نفت باشد تا پتروشيمي. اما در بخش سرمايه‌گذاري خارجي، ايران قوانين خوبي را معرفي کرده است. به‌ويژه در مورد تخصيص سرمايه به پروژه‌هاي خصوصي از محل صندوق ملي توسعه و ساير تسهيلات براي سرمايه‌گذاران خارجي.

معرفي بسته جديد قراردادهاي نفتي چه بازتابي را در مجامع بين‌المللي داشته است؟

کساني که من با آنها گفتگو کرده‌ام اطلاعات چنداني درخصوص بسته جديد ندارند و همه منتظر جزئيات آن هستند. اما به طورکلي، در کشورهايي که از منابع سرشار نفتي برخوردارند، هرچقدر که شرايط آسان‌تر و بازتري را براي سرمايه‌گذاري در نظر بگيرند،مسلماً مورد استقبال بيشتري هم قرار خواهند گرفت.

به‌ويژه اينکه در مورد ايران، قراردادهاي بيع‌متقابل چندان جذاب نبودند. حتي امروز هم وقتي دليل خروج شرکت‌هاي بزرگ اروپايي از ايران را بپرسيد، متوجه مي‌شويد که نه‌تنها تحريم‌ها، بل%DAه عدم جذابيت قراردادهاي بيع‌متقابل نيز از جمله دلائل مهمي بوده که شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري اقدام به خروج از ايران کرده‌اند. بنابراين، علي‌رغم اينکه يک سري از مدل‌هاي اقتصادي قراردادهاي نفتي جديد، بيرون آمده ولي هنوز هم نمي‌دانيم که جزئيات سرمايه‌گذاري آن چيست؟ در نتيجه، هرچقدر که ايران قوانين سرمايه‌گذاري خود را جذاب‌تر کرده و آن را به قرادادهاي مشارکت در توليد (PRODUCTION SHARING) نزديک‌تر کند، موفقيت بيشتري را به دست خواهد آورد.

 

ادامه اين مصاحبه را مي توانيد در مجله ديپلماسي انرژي مطالعه نماييد.

ادامه این نوشته را در صفحات ذیل مطالعه کنید
1 2 3
دیدگاه ها و نظرات