گفتگو با فیروز اردشیریان رئیس هیات مدیره شرکت ناموران پژوهش و توسعه

يکي از مهمترين اتفاقاتي که در مورد بخش خصوصي در دهه گذشته رخ داد، تنظيم، ابلاغ و اجراي تفسير جديدي از اصل 44 قانون اساسي بود. فکر مي‌کنيد که آيا اجراي اصل 44 و بحث خصوصي‌سازي در صنعت نفت براي شرکت‌هاي مختلف واقعا به خصوصي‌سازي که مدنظر مسئولين بود، منجر شد يا اتفاقات ديگري افتاد؟

خصوصي‌سازي در قالب شرکت‌هايي که وابسته به بانک‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي و امثالهم بودند انجام شده و اين يک حقيقت است. تعريفشان هم اين است که خصوصي هستند. ولي تعريف خصوصي در بخش واقعي خصوصي اين است که اگر يک شرکتي بتواند مدير خودش را خودش انتخاب کند و از بيرون تحت تأثير قرار نگيرد، به شرکت خصوصي تبديل مي‌شود: مثل