شناسنامه

مقوله کمیابی و نحوه پراکنش جغرافیایی منابع انرژی متعارف (نفت و گاز) در گستره جهانی از یکسو و روند فزاینده ارزش استراتژیک انرژی در قرن گذشته سبب شده است که بررسی نحوه تعامل انرژی و سیاست خارجی کشورها به یکی از مهمترین دستورکارهای نهادهای تصمیم‌گیر سیاسی و اقتصادی کشورها بدل گردد. امروزه دیپلماسی انرژی بخش جدایی ناپذیری از استراتژی امنیت ملی کشورها و برنامه های توسعه ای آنهاست و در خدمت تأمین منافع و اهداف ملی قرار دارد که در قیاس با گذشته شکل به مراتب پیچیده تری پیدا کرده اند و شناخت آنها مستلزم ارایه تحلیل های پویا و چند بعدی از شرایط است. از همین رو بسیاری از کشورها نظیر آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه و ژاپن و هند اقدام به تدوین استراتژی بلند مدت انرژی و ذیل آن استراتژی های لازم برای تحقق دیپلماسی انرژی کرده اند.

اهمیت استراتژیک نفت و گاز، فقدان یک نشریه جدی در مورد دیپلماسی انرژی، وضعیت بحرانی کشور از نظر قرار گرفتن تحت تحریم های همه جانبه، گروهی از متخصصان و تحلیل گران حوزه نفت، گاز و سیاست خارجی را بر آن داشت تا با انتشار مجله دیپلماسی انرژی خلاء موجود را پوشش داده و نهادها، افراد و بازیگران مختلف مرتبط با این حوزه را به یکدیگر پیوند زند. وزارت نفت، وزارت خارجه، شرکت های نفتی و گازی، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، شورای عالی امنیت ملی، مراکز تحقیقاتی، همه عضو زنجیره ای هستند که در طراحی و اجرای دیپلماسی انرژی نقش دارند و در این میان رسانه هایی مثل دیپلماسی انرژی می تواند بعنوان حلقه اتصال و مرتبط کننده این بازیگران از نظر داشتن ذهنیت و برداشت مشترک عمل کند.

 

تعریف ما از دیپلماسی انرژی

استفاده از منابع قدرت ملی و ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی جهت حمایت از برنامه های حوزه های بالادستی و پایین دستی انرژی (نفت و گاز) کشور از یک سو و استفاده متعادل، متوازن و همزمان از پتانسیل های کشور در حوزه انرژی (ظرفیت تولید، مسیرها و شیوه های انتقال، امنیت تولید، امنیت انتقال،مبادله، مصرف و ….) در راستای تامین منافع ملی از سوی دیگر
ماموریت

طرح سئوال ها و مسائل راهبردی، تصمیم سازی و سیاست سازی در مقیاس داخلی،منطقه ای و بین المللی از طریق تدوین مقالات،مصاحبه ها، نشر پژوهش و برگزاری میزگرد و کنفرانس تخصصی به منظور پشتیبانی فکری مدیران و مسئولین حوزه انرژی جهت اتخاذ، اصلاح یا تغییر سیاست ها و تصمیماتشان در راستای تامین منافع ملی

 

اهداف

 • رصد و تحلیل روندها، رفتارها،تعاملات و ائتلاف های سیاسی و اقتصادی کشورهای مهم در زمینه انرژی
 • تقویت توان فکری، مسئله یابی، ایده پردازی، تصمیم سازی و ارائه راهکارهای مناسب جهت توسعه توان دستگاه های اجرایی حوزه انرژی
 • کشف فرصت ها،تهدیدها،توانایی ها و ضعف ها در حوزه دیپلماسی انرژی
 • پایه گذاری سیاست ها و ایده هایی که سیاست های آینده کشور را در حوزه انرژی شکل می دهد
 • زمینه سازی برقراری تعامل هم-افزا میان بخش انرژی، امنیت ملی و سیاست خارجی
 • زمینه سازی یکپارچه کردن فعالیت های پراکنده در حوزه دیپلماسی انرژی
 • خلق فضای تخصصی بمنظور ایجاد پیوندی هم-افزا میان “دانش کاربردی” و “نیازهای اجرایی” در حوزه انرژی

 

سیاست ها و ارزش ها

 • گذشته نگری،حال نگری و آینده نگری به مسائل حوزه انرژی
 • نقد منصفانه و سازنده رویکردها، سیاست ها و روش ها
 • پرهیز از تخریب یا جهت گیری های خاص سیاسی
 • استفاده از بهترین کیفیتها
 • پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای
 • استفاده از تجربیات مدیران موفق گذشته و فراهم نمودن زمینه تعامل و انتقال تجربیات بین مدیران حال و گذشته و همچنین بکارگیری ظرفیت های علمی و تخصصی نهفته در حوزه انرژی و مراکز علمی
 • برخورد هوشمندانه و پیش دستانه با مسائل و دوری از انفعال
 • سرعت عمل در ارائه راهکار برای مسائل فوری
 • ارتباط موثر و دوسویه با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و همچنین کانون های تفکر ملی، منطقه ای و بین المللی متناظر

 

حوزه های موضوعی انرژی در دیپلماسی انرژی

حوزه های کلان:

 • حوزه تولید: شامل میزان منابع، ظرفیت تولید، سهم تولید از مجموع تولید جهانی، سرمایه‌گذاری و روندهای آینده موارد پیشین می باشد.
 • حوزه انتقال: شامل مزیت کشورها در کنترل بر مسیرهای دریایی و خشکی(خطوط لوله) انتقال انرژی.
 • حوزه مصرف: شامل امنیت تقاضا برای تولید‌کنندگان، عرضه کافی و پایدار، روندهای میزان مصرف کنونی و آینده بازارهای مصرف و میزان وابستگی به واردات آنها می باشد.

حوزه های خرد:

 • امنیت انرژی بصورت نظری و نیز موارد مطالعاتی در مناطق انرژی خیز مختلف جهان
 • رابطه انرژی و سیاست خارجی و نگاه این دو حوزه به یکدیگر
 • ارتباط امنیت انرژی با امنیت ملی
 • مقالات و تحلیل ها و کتاب های تازه منتشر شده در حوزه دیپلماسی انرژی
 • سیاست های انرژی کشور های مختلف
 • مسایل و مشکلات و حقوق بین الملل میادین مشترک نفتی و گازی
 • مسایل مرتبط با اقتصاد سیاسی بین المللی نفت و گاز
 • تحولات مرتبط با نفت و گاز و دیپلماسی انرژی در منطقه خاورمیانه

 

رییس شورای سیاست گذاری
1
سید محمدصادق خرازی
صاحب امتیاز و مدیر مسوول
1
عبدالکریم پهلوانی
سردبیر
6
جواد کی پور

 

 

ویژگی های ظاهری

۱۰۰ صفحه/ کاهی/ چهار رنگ/۲۹ *۲۱

 

دوره انتشار

دوماهنامه