شماره یازدهم- آبان ۹۷

روندها

بازی با کارت ایران به سبک روسی

«آمریکا»، یکی از متغیرهای مهم روابط بین الملل است که تغییر رفتار آن تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم نسبتاً زیادی بر رفتار سایر بازیگران، روندها و نهادهای بین المللی دارد. ایران، روسیه و روابط آنها از این تأثیر مستثنی نیستند و با توجه به خاص بودن روابط آنها با آمریکا، این اثر گاهاً زیاد و پیچیده است.

روندها

پیرمردان دولت، سیاست خارجی را به جای خطرناک رسانده اند

با توجه به اعمال مجدد تحریم های آمریکا علیه ایران بار دیگر نقش و جایگاه چین در روابط خارجی پر رنگ و اگر نه همه، بلکه بیشتر نگاه ها به نقش و جایگاه چین در کاهش اثرات تحریم ها دوخته شده است. از نظر مسئولین سیاسی، دینامیسم حاکم بر این وضعیت عبارت است از اینکه، […]

روندها

روسیه برنده تحریم نفت ایران

بحث خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های یک جانبه از سوی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران، یکی از موضوعات و مسائل مهم ماه های اخیر در دنیای سیاست و محافل مختلف دیپلماتیک است، موضوعی که به دلیل اهمیت انرژی و آثار آن بر بازارها و اقتصاد جهانی، بسیاری ار کشورهای مختلف را درگیر خود کرده است، از این رو برای بررسی اهداف تحریم های آمریکا علیه ایران، پیامدهای آن بر بازار انرژی، سیاست و برنامه دیگر کشورها و مسائلی از این قبیل به گفت وگو با سارا وخشوری، رئیس موسسه مطالعات انرژی SVB و کارشناس امنیت انرژی و مطالعات خاورمیانه پرداختیم، متن این گفت وگو را می توانید در ادامه بخوانید.

در افق

پیگیری اعضا برای بروز رسانی منشور انرژی

با توجه به اهمیت و جایگاه معاهده منشور انرژی که به عنوان یک توافق نامه بین المللی جهت تسهیل سرمایه گذاری و ترانزیت در زمینه انرژی و مسائل زیست محیطی مطرح است، به سراغ اوربان روسناک، دبیرکل منشور انرژی رفتیم، تا با وی در مورد برخی از مسائل مطرح در ارتباط با این منشور، از قبیل تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر منشور، موانع انتقال فناوری، فرایند عضویت در منشور، وضعیت ایران در منشور، سکوت منشور در مورد موضوع سواپ، پرونده یوکاس، چگونگی پیوستن سازمان های بین المللی به منشور، اصلاحات و مدرنیزه کردن منشور و… به گفت و گو بپردازیم. متن این گفت وگو را می توانید در ادامه بخوانید.

در افق

همکاری نفتی روسیه و عربستان برعلیه ایران نیست

مطرح شدن دوباره تحریم های ایران از سوی آمریکا و افزایش تنش میان ایران و عربستان به عنوان دو همسایه منطقه ای و دو عضو تاثیر گذار اوپک در بازار انرژی، زمینه ای شد تا به گفت وگو با فریدون برکشلی، رئیس پیشین امور اوپک وزارت نفت و رئیس گروه مطالعات انرژی وین بپردازیم و مباحثی از قبیل پشت پرده سیاست های عربستان علیه ایران، موضوع بستن تنگه هرمز از سوی ایران، همکاری عربستان و روسیه در بازار انرژی، امکان جایگزینی نفت ایران توسط دیگر تولیدکنندگان در صورت اعمال تحریم ها، قرارداد تهاتر نفت و کالا میان ایران و روسیه و … را بحث و بررسی کنیم.

در افق

ایران و داستان پیچیده خزر

درآمد چشم انداز ژئوپلیتیکی و محیط زیستی خزر، بزرگ ترین دریاچۀ بستۀ جهان، با حدود ۸۰۰ گونه موجود زنده موضوعی بس پیچیده و حیاتی است. محیط اطراف این دریاچه از تنوع قومی و جمعیت شناختی گسترده برخوردار است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی در ۱۹۹۱، مناطق ساحلی دریای خزر در آسیای مرکزی و قفقاز اهمیت […]