روندها

ترامپ با برجام چه می کند؟

دکتر ناصر هادیان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آمریکا در مصاحبه با دیپلماسی انرژی، حساس ترین مسائل امروز سیاست خارجی کشور را به بحث می گذارد. او می گوید استراتژی ترامپ این است که امنیت را به کالایی بسیار گران تبدیل کند و دیگران، حتی متحدان آمریکا در ناتو و بیرون از ناتو، را مجبور کند تا بهای آن را بپردازند.