نگاه نزدیک

پارس جنوبی قربانی نداشتن دیپلماسی انرژی است

شمس اردکانی چهره‌ای آشنا و البته جنجالی برای کسانی است که دستی در سیاست و تجارت دارند. از میان حرف‌های او در این مصاحبه می‌شود به‌راحتی فهمید چرا سال‌ها پیش کار دولتی را کنار گذاشته است؛ می‌گوید بوروکرات‌ها تاجرهای خوبی نیستند و نمی‌توانند ایران رابه جایگاه بایسته خود برسانند. می‌گوید که قرار بود خط لوله […]