نگاه نزدیک

برای توسعه میادین، به چینی ها امتیاز ویژه نمی دهیم

شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)، از جمله شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران و در واقع بازوی توسعه ای آن به شمار می رود. در طول دو دهه ای که از تأسیس متن می گذرد، پروژه های متعددی در خشکی و دریا به اجرا و بهره برداری رسیده و انتظار می رود بخش مهمی از قراردادهای آتی نفتی کشور که در قالب IPC منعقد خواهد شد، توسط این شرکت اجرایی شوند. برای آگاهی از آخرین وضعیت طرح های جاری و عملکرد چهارساله شرکت متن، پای گفتگو با مدیرعامل این شرکت نشستیم.

نگاه نزدیک

از دنیا و شرکت های خارجی می ترسند

سیدمهدی حسینی را بیش از همه با قراردادهای نفتی می شناسند، از بیع متقابل تا IPC؛ اما از نمای نزدیک تر، وی طیف وسیعی از مذاکرات و قراردادها را (از حوزه های صنعتی تا نفت و گاز) تجربه کرده است. حالا اما حسینی کنار نشسته و گویی می خواهد بعد از تمام اما و اگرها و انتقادها و حمایت هایی که از IPC به خود دیده است، نظاره گر سرنوشت قراردادها باشد.