بازیگران

بهای نفت تا ۵ سال آینده افزایش نمییابد

پروفسور حسین عسکری، مشاور بانک جهانی و استاد تجارت بین الملل و امور بین المللی دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا با اشاره به اینکه پایین بودن قیمت نفت بیش از تحریمها به اقتصاد ایران ضربه وارد می کند گفت: تا ۴ یا ۵ سال آینده قیمتها پایین خواهند ماند.

نگاه نزدیک

آیا چشم بادامی‌ها قیمت نفت را تعیین می‌کنند؟

در هفته های اخیر بازار شاهد روند نزولی قیمت‌های نفت بود. قیمت هفتگی سبد نفت خام اوپک که در هفته منتهی به هشتم ماه مه ۲۰۱۵ در سطح ۶۳٫۷۵ دلار در بشکه قرار داشت در هفته منتهی به ۱۶ اکتبر به ۴۵٫۹۹ دلار در بشکه رسید که بیانگر کاهشی در حدود ۱۸ دلار در بشکه است. در این برهه عوامل متعددی منجر به کاهش قیمت‌ها شده‌اند که این عوامل نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات اخیر بازار نفت در کوتاه‌مدت داشته و خواهند داشت، مشروط بر آن‌که تحولات ژئوپلتیک و عوامیل غیربنیادین بر بازار در نظر گرفته نشود.