روندها

ملک سلمان با نفت چه خواهد کرد؟

در واپسین روزهای ژانویه، خبر درگذشت «ملک عبدالله بن عبدالعزیز» ششمین پادشاه عربستان در صدر اخبار جهان قرار گرفت. بستری بودن پادشاه کهنسال در بیمارستان، باعث شده بود تا خبر درگذشت وی چندان غیرمنتظره نباشد، اما جایگاه ویژه عربستان در دنیای عرب و البته در مناسبات انرژی جهان، موجی از تحلیلها و اخبار را پیرامون آینده این کشور در دوران زمامداری «ملک سلمان» و بهویژه برنامههای آتی این کشور برای بازارهای نفتی به دنبال داشت.

نگاه نزدیک

پایان تحریم‌ها، پایان ماجرا نیست

مدیران صنعت نفت از دوران پس از تحریم با چنان شور و حرارتی صحبت می‌کنند که یاد دوران دبیرستان را در ذهن زنده می‌کند. زمانی‌که چنان از دوران پس از کنکور تعریف می‌شد که گویی پایان آلام بشری عبور از سد کنکور و حضور در دانشگاه است. معمولاً خیلی سریع پس از یکی دو ترم […]

در افق

تصمیم‌گریـزی روی دیگر سکه بی‌تدبیری

سازمان توسعه صنعت نفت ایران به‌ویژه در پایین‌دست سرگشته، متزلزل و بی‌انضباط است. به نظر میرسد، هنوز اصولاً در تعریف توسعه و تعالی در ارکان مختلف حاکمیت، هم‌داستانی وجود ندارد و این افتراق اعوجاجی جدی در متدولوژی توسعه حتی در اجزا دولتهای واحد به وجود آورده است. این ناترازی در آنتولوژی و متدولوژی توسعه موجب […]

نگاه نزدیک

برجام فرصتی برای احیای صنعت به‌کمارفته نفت

دوران ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم از دو ویژگی مهم در حوزه انرژی (و بلکه در سطح ملی) برخوردار است اول: درآمدهای نجومی حاصل از فروش نفت کارشناسان حوزه انرژی، درآمد حاصل از فروش نفت خام در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد ( ۹۲-۱۳۸۴) را بیش از ۵۵۰ میلیارد دلار را تخمین زده‌اند. این در […]

روندها

نفت به همین راحتی سلاح سیاسی نمی شود

نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه اگر از سیاستمداران و حتی روشنفکران بپرسند مهم ترین عامل حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه چیست، به احتمال زیاد جواب اکثریت این خواهد بود: نفت! بسیاری از ما با این کلیشه ذهنی بزرگ شده ایم که علت اکثر جنگ ها در منطقه خاورمیانه منابع نفتی است.