نگاه نزدیک

آماده استفاده از فرصت های پسا برجام نیستیم

محمدحسن پیوندی یکی از شناخته شده ترین چهره های صنعت پتروشیمی کشور است. سازمان ICIS که پتروشیمی های جهان را رصد می کند، سال گذشته نام پیوندی را به عنوان بیستمین مدیر قدرتمند پتروشیمی جهان اعلام کرد. دیپلماسی انرژی در مصاحبه خود با مهندس پیوندی مطالب مهمی را به بحث گذاشت. پیوندی معتقد است که فشارهای نمایندگان مجلس بعضاً باعث اخذ تصمیمات نادرست در صنعت پتروشیمی شده است. وی میگوید در برنامه های توسعه از دید ملی به مسائل کلان نگاه نمیشود و انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سه سال گذشته، صرف رفع مشکلاتی شده که همگی پیامد خصوصیسازی پتروشیمی ها بوده اند.

نگاه نزدیک

خروج آمریکا از بر جام برای ترامپ پرهزینه خواهد بود

گفتگوی اختصاصی دیپلماسی انرژی با دکتر سیدعباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه، مرد شماره ۲ مذاکرات هسته ای و رئیس ستاد پیگیری برجام در وزارت امور خارجه، در یکی از روزهای پرمشغله وی، در دفتر کارش، برگزار شد. عراقچی، پیش از مصاحبه با دیپلماسی انرژی در جلسه علنی مجلس پیرامون طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا، سخنرانی کرده بود. عراقچی در این مصاحبه خاطرنشان ساخت که برجام دست دولت آمریکا را برای اعمال مجدد تحریم های نفتی بسته است.