نگاه نزدیک

حلقه گازی اسرائیل بردست ترکیه

محمدعلی دستمالی، کارشناس مسائل ترکیه، در گفتگو با دیپلماسی انرژی به این موضوع می پردازد که ترکیه چگونه توانسته است با استفاده بهینه از موقعیت جغرافیایی خود به یک بازیگر مهم در حوزه انتقال انرژی تبدیل شود. وی بر این نظر است که عمل گرایی، مهم ترین اصل در سیاست خارجی ترکیه است و به عنوان مثال، آنکارا توانسته با ایجاد روابط نفتی با اقلیم کردستان عراق، منافع مهمی به دست بیاورد.

روندها

روسیه نمی خواهد پای ایران به بازار گاز اروپا باز شود

دکتر جهانگیر کرمی مدیرگروه مطالعات روسیه در دانشکده مطالعات جهانِ دانشگاه تهران است. وی از جمله کارشناسانی است که اعتقاد دارد ایران باید سیاست حرکت متوازن بین شرق و غرب را دنبال کند. اما در عین حال، از دید وی «توازن» به معنای «تساوی» نیست و ایران باید برای گسترش روابط خود، اولویت بندی داشته باشد. کرمی معتقد است که در حوزه تجارت گاز، مهم ترین مانع پیش روی ایران، سیاستِ «همه چیز منهای ایرانِ» آمریکا بوده و آمریکا سعی بر تهی سازی «ظرفیت های راهبردی ایران» داشته است. کرمی مهم ترین بازار گاز ایران را هند و در مرحله بعدی اروپا می داند و می گوید دیپلماسی انرژی ایران باید صادرات گاز به اروپا را در دستور کار خود قرار داده و نباید در این زمینه ترسی از نگرانی روس ها داشته باشد.